Το καθολικό της μονής Κλεινού Καλαμπάκας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο καθολικό της μονής Κλεινού Καλαμπάκας (EL)
Το καθολικό της μονής Κλεινού Καλαμπάκας (EN)

ΠΑΣΑΛΗ, Αφροδίτη

Το καθολικό της Μονής Κλεινού είναι ναός αθωνικού τύπου, σταυροειδής εγγεγραμμένος, ενδιάμεσος τύπος δικιόνιου και τετράστυλου, με πλάγιους χορούς και δίτρουλλο νάρθηκα στα δυτικά. Τα παραβήματα και τα δυτικά γωνιαία διαμερίσματα καλύπτονται με θόλους κατά τον εγκάρσιο άξονα του ναού και η δυτική κεραία του σταυρού με υπερυψωμένο τυφλό ημισφαιρικό θόλο. Ο ναός έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο και τοιχογραφίες β΄ μισού του 18ου ΄ και αρχών Ι9ου αιώνα. Υπάρχουν ακόμη, τρίγλωσση επιγραφή (αρχαιοελληνική – νεοελληνική – βλαχική) στο ανώφλι της εισόδου και μακροσκελής επιγραφή με τη βιογραφία του Επισκόπου Σταγών Παϊσίου Β΄ στην κόγχη του διακονικού. (EL)
The katholikon of the Kleinou monastery is a cross-in-square church of the Athonite triconch type, between the two-columned and simple tetrastyle type, with side choirs and a two-domed narthex to the west. The parabemata and the western corner bays are covered by vaults along the transverse axis of the church and the west cross arm is covered by a blind stilted dome. The church has a wood-carved altarscreen and wall paintings dated to the second half of the 18th century and the beginning of the 19th century. There is, furthermore, an inscription on the lintel of the entrance written in three languages (ancient Greek - modern Greek - Vlach), as well as a long inscription with the biography of Paisios II, Bishop of Stagoi, in the conch of the diaconicon. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θεσσαλία (EL)
ναοδομία (EL)
18ος αιώνας (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Νομός Τρικάλων (EL)
Thessaly (EN)
18th century (EN)
Prefecture of Trikala (EN)
church architecture Aphrodite Pasali (EN)
Technological Educational Institute of Larissa (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

18ος αιώνας (EL)
Θεσσαλία; Νομός Τρικάλων (EL)
18th century (EN)
Thessaly; Prefecture of Trikala (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 69-92 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 69-92 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.