Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ναός του Αγίου Γεωργίου στην Σταμνά (EL)
The church of St George at Stamna (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

Πρώτη δημοσίευση ερειπωμένου μονόχωρου ξυλόστεγου δρομικού ναού με τρίπλευρη αψίδα και μεταγενέστερο νάρθηκα. Τοιχοποιΐα πλινθοπερίβλεπτη. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας λείψανα ενθρόνου Θεοτόκου που κρατεί εμπρός στο στήθος μετάλλιο με τον Χριστό. Αριστερά και δεξιά της αρχάγγελοι με αυτοκρατορική στολή. Στο μέτωπο της αψίδας άγιο Μανδήλιο, στον ημικύλινδρο ίχνη ιεραρχών. (EL)
First publication of ruined timber-roofed basilican plan church with three-sided apse and later narthex. Cloisonné masonry. In conch of apse fragments of enthroned Virgin holding Christ in medallion. To her left and right archangels in imperial garb. The Holy Mandylion on face of the apse, traces of hierarchs in the semicircular wall.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θεοτόκος Νικοποιός (EL)
14ος αιώνας (EL)
ζωγραφική (EL)
Αιτωλία (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Aetolia (EN)
wall painting (EN)
14th century (EN)
Virgin Nikopoios (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Αιτωλία (EL)
Aetolia (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 17-26 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 17-26 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.