Υστεροβυζαντινός ναός στην Τραϊανούπολη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥστεροβυζαντινός ναός στην Τραϊανούπολη (EL)
A late byzantine church in Trajanoupolis (EN)

ΤΣΟΥΡΗΣ, Κωνσταντίνος

Η εκκλησία της Τραϊανουπόλεως (11,25 Χ 6,15μ) αποτελείται από νάρθηκα και κυρίως ναό, με ημικυκλική αψίδα. εσωτερικά και εξωτερικά Ο κυρίως ναός ήταν, πιθανόν, μονόκλιτη, τρουλαία, σταυροειδής εκκλησία, με μόνον τα δυτικά γωνιακά διαμερίσματα με πλήρη τοιχοποιία. Ο νάρθηκας καλυπτόταν με καμάρα. Οι μακροί τοίχοι εξωτερικά διαρθρώνονταν με αψιδώματα. Χρονολογείται ανάμεσα στον 12ο και τον 14ο αι., και πιθανότερον στο α΄ μισό του 14ου αι., περίοδο κατά την οποία η Τραϊανούπολη θεωρείται ότι ήταν κατεστραμμένη (EL)
This church in Traianoupolis, measuring 11.25 x 6.15 m. comprises of a narthex, a naos and an apse, semicircular inside and outside. The main church was possibly single-aisle domed and of a cruciform plan, with only the west bays filled with masonry. The narthex had a vaulted roof. The long walls were externally articulated with vaults. The monument is dated between the twelfth and fourteenth centuries, most probably in the first half of the fourteenth century, a period in which Traianoupolis is considered to have been destroyed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δυτική Θράκη (EL)
14ος αιώνας (EL)
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική (EL)
μονόκλιτος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός (EL)
Western Thrace (EN)
single-aisle cross-in-square church (EN)
ecclesiastical architecture (EN)
14th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Δυτική Θράκη (EL)
14ος αιώνας (EL)
Western Thrace (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 67-74 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 67-74 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.