Ο εικονογραφικός τύπος του δεμένου σε δέντρο κριού στην παράσταση της θυσίας του Αβραάμ κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ εικονογραφικός τύπος του δεμένου σε δέντρο κριού στην παράσταση της θυσίας του Αβραάμ κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους (EL)
Ο εικονογραφικός τύπος του δεμένου σε δέντρο κριού στην παράσταση της θυσίας του Αβραάμ κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους (EN)

ΠΑΝΕΛΗ, Ελισάβετ

Παρουσιάζονται παραστάσεις, κυρίως των παλαιοχριστιανικών χρόνων, με το εικονογραφικό θέμα του δεμένου σε δέντρο κριού, που εικονίζεται σε σαρκοφάγους των επαρχιών της Ρωμαϊκής επικράτειας (π.χ. Γαλλία, Ισπανία), σε σαρκοφάγο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε ψηφιδωτά δαπέδου εβραϊκών συναγωγών. Το γεγονός, ότι το θέμα αυτό δεν απαντά καθόλου σε σαρκοφάγους της Ρώμης, σε συνδυασμό με το ότι η ύπαρξη δεμένου σε δέντρο κριού δεν απαντά σε χωρία της Π. Διαθήκης, καθιστά πιθανή την υπόθεση ότι προήλθε από τις Ομιλίες Πατέρων της Εκκλησίας στις οποίες και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας του (EL)
This article brings out representations, mainly of the Early Christian period, with the iconographic motif of the ram tied to a tree. This appears usually on sarcophagi in the Roman provinces (e.g. Gaul, Hispania) and in one case on a sarcophagus in Constantinople, as well as on mosaic pavements in Jewish synagogues. Since the motif is not encountered on sarcophagi in Rome and there is no mention of a ram tied to a tree in the Old Testament passage, it is possible that it is due to the influence of homilies by the Church Fathers, in which an attempt is made also to interpret it. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφία σαρκοφάγων παλαιοχριστιανικών χρόνων (EL)
παλαιοχριστιανική εποχή (EL)
Γαλλία (EL)
εικονογραφικό θέμα δεμένου σε δέντρο κριού (EL)
Ισπανία (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
iconographic motif of a ram tied to a tree (EN)
Constantinople (EN)
iconography of Early Christian sarcophagi (EN)
Early Christian period (EN)
France (EN)
Spain (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

παλαιοχριστιανική εποχή (EL)
Γαλλία; Ισπανία; Κωνσταντινούπολη (EL)
France; Spain; Constantinople (EN)
Early Christian period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 171-180 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 171-180 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.