Τρεις σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο σε τμήμα εικόνας από την Κίμωλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρεις σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο σε τμήμα εικόνας από την Κίμωλο (EL)
Three scenes from the mariological cycle on part of an icon from Kimolos (EN)

ΞΑΝΘΑΚΗ, Θέτις

Η μικρή εικόνα που βρίσκεται στον ναό των Ταξιαρχών στη Χώρα Κιμώλου, απεικονίζει τρεις σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο, (Ευαγγελισμός Ιωακείμ, Ευαγγελισμός Άννας και Ασπασμός). Η στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική συγγένεια των σκηνών αυτών με ομάδα σύνθετων εικόνων, γνωστότερη από τις οποίες είναι αυτή (Τ1561) στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών υποδεικνύει ότι αποτελούν τμήμα ευμεγέθους εικόνας, που χρονολογείται στο τέλος του 15ου αιώνα. (EL)
Represented on the small icon in the church of the Taxiarchs in Chora on the island of Kimolos, are three scenes from the Mariological cycle: the Annunciation to Joachim, the Annunciation to Anne, and the visitation. From the close iconographic and stylistic affinity of the episodes with a group of composite icons, of which the one in the Byzantine and Christian Museum in Athens (T1561) is the best known, it is deduced that the work in Kimolos was originally part of a larger icon, dated to the end of the fifteenth century.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σκηνές θεομητορικού κύκλου (EL)
15ος αιώνας (EL)
Κίμωλος (EL)
εικονογραφία (EL)
scenes from the Mariological cycle (EN)
Kimolos (EN)
15th century (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

15ος αιώνας (EL)
Κίμωλος (EL)
Kimolos (EN)
15th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 203-212 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 203-212 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.