Εικονογραφικές ιδιαιτερότητες της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας στην απεικόνιση των στυλίτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικονογραφικές ιδιαιτερότητες της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας στην απεικόνιση των στυλίτων (EL)
Particularités iconographiques de l'école de la Grèce du Nord-Ouest dans la représentation des Stylites (EN)

AMPRAZOGOULA, Katerina

Το άρθρο πραγματεύεται εικονογραφικές ιδιαιτερότητες που αφορούν στην απεικόνιση των στυλιτών σε μνημεία που εγγράφονται στην καλλιτεχνική παραγωγή της σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, που αποτελεί ένα από τα δύο σημαντικότερα ζωγραφικά ρεύματα του 16ου αι. Πρόκειται για το σπάνιο εικονογραφικό στοιχείο του πλινθόκτιστου στύλου και το γεμάτο πληγές αιωρούμενο πόδι του αγίου Συμεών του Στυλίτη. Εξετάζονται οι καταβολές των δύο εικονογραφικών στοιχείων και η διάδοσή τους στη μεταβυζαντινή τέχνη και στις μελχιτικές εικόνες. (EL)
This article discusses iconographic peculiarities encountered in the depiction of the Stylite saints in monuments belonging to the artistic production of the School of Northwestern Greece, one of the most important trends in the painting of the sixteenth century. These consist of the rare iconographic element of the brick-built column and the dangling leg full of sores of St Simon the Stylite. The roots of these two iconographic elements and their diffusion in Post-Byzantine art and Melchitic icons are discussed (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γιάννενα (EL)
Μετέωρα εικονογραφία (EL)
Θεσσαλία (EL)
16ος–18ος αιώνας (EL)
Ήπειρος (EL)
απεικόνιση στυλιτών (EL)
Ioannina (EN)
Thessaly (EN)
16th-18th centuries (EN)
Epirus (EN)
depiction of Stylites (EN)
iconography (EN)
Meteora (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Epirus; Ioannina; Thessaly; Meteora (EN)
16th-18th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 225-236 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 225-236 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.