Η μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Βέροια. Ζωγράφοι και εργαστήρια στο 17ο αι.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Βέροια. Ζωγράφοι και εργαστήρια στο 17ο αι. (EL)
Η μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Βέροια. Ζωγράφοι και εργαστήρια στο 17ο αιώνα (EN)

ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Αγαθονίκη Δ.

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει τις τοιχογραφίες του 17ου αι. -ακριβώς χρονολογημένες και μη– οι οποίες διατηρούνται σε ναούς της Βέροιας. Αφορά επίσης στην απόδοση των έργων ζωγραφικής σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες και εργαστήρια και την ένταξή τους στην προγενέστερη και σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης, της ηπειρωτικής Ελλάδας και των περιοχών περί των βορειότερων συνόρων της (σημερινές βαλκανικές χώρες). Σε μια περίπτωση (εργαστήριο ζωγράφου Αγίου Νικολάου Γούρνας) έχουν εντοπιστεί στενές σχέσεις με το Άγιον Όρος αν όχι με τη Θεσσαλονίκη και σε μιαν άλλη με την περιοχή της Καστοριάς, από την οποία φαίνεται, ότι προέρχεται ο ζωγράφος του ναού της Αγίας Παρασκευής Βέροιας. (EL)
The article presents the seventeenth-century wall-paintings –precisely dated or not– preserved in the churches of Veroia. It discusses the attribution of works to specific painters and workshops, and their integration in the earlier and contemporary artistic production of the city, the Greek Mainland and the border regions with the Balkans. In one case, close connections with Mt Athos have been identified, and in another with the area of Kastoria, from where the painter of St Paraskevi church seems to have come. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

17ος αιώνας (EL)
τοιχογραφίες (EL)
ζωγράφοι (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
Μακεδονία (EL)
Βέροια (EL)
εργαστήρια ζωγραφικής (EL)
Veroia (EN)
wall painters (EN)
painting workshops (EN)
Macedonia (EN)
17th century (EN)
monumental painting (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

17ος αιώνας (EL)
Μακεδονία; Βέροια (EL)
17th century (EN)
Macedonia; Veroia (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 257-270 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 257-270 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.