Η κεραμική ενός μεσοβυζαντινού λιμανιού της Μακεδονίας. Η περίπτωση του Κίτρους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η κεραμική ενός μεσοβυζαντινού λιμανιού της Μακεδονίας. Η περίπτωση του Κίτρους (EL)
Η κεραμική ενός μεσοβυζαντινού λιμανιού της Μακεδονίας. Η περίπτωση του Κίτρους (EN)

ΜΑΡΚΗ, Ευτέρπη
ΑΓΓΕΛΚΟΥ, Ευαγγελία
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία

Η κεραμική του κάστρου του Κίτρους περιλαμβάνει εισηγμένα και τοπικής κατασκευής αγγεία, όπως  υποδεικνύεται από την ανασκαφή επάλληλων κεραμικών κλιβάνων στην περιοχή του βυζαντινού λιμανιού. Τα εισηγμένα αγγεία του 12ουαι. Και τα αγγεία της τοπικής παραγωγής αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινής θεματολογίας και διακόσμησης, που διαμορφώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας και από εκεί εξαπλώνεται στα κάστρα και στα λιμάνια της περιφέρειας. (EL)
The pottery recovered from the castle of Kitros comprises imported vases and vases made locally, as corroborated by the excavation of successive kilns in the area of the Byzantine harbour. Both the twelfth-century imported and the local vases point to the existence of a common thematic repertoire and decoration, which was developed in the large urban centres of the Empire and spread from there to the burgs and harbours of the provinces. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

12ος αι. (EL)
εισηγμένη κεραμική (EL)
Μακεδονία (EL)
τοπικής παραγωγής κεραμική (EL)
κεραμική (EL)
pottery (EN)
locally made pottery (EN)
12th century (EN)
Macedonia (EN)
imported pottery (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

12ος αι. (EL)
Μακεδονία (EL)
12th century (EN)
Macedonia (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 271-282 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 271-282 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)