Η Παναγία και τα βιβλία της στις εικονογραφημένες ομιλίες του Ιάκωβου της μονής Κοκκινοβάφου: γυναικεία εγγραματοσύνη ή στρατηγικές εικαστικής αφήγησης;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Παναγία και τα βιβλία της στις εικονογραφημένες ομιλίες του Ιάκωβου της μονής Κοκκινοβάφου: γυναικεία εγγραματοσύνη ή στρατηγικές εικαστικής αφήγησης; (EL)
Mary and her Books in the Kokkinobaphos Manuscripts: Female Literacy or Visual Strategies of Narration? (EN)

LINARDOU, Kalirroe

Η μελέτη αυτή εξετάζει τη λειτουργία του βιβλίου ως πολυσήμαντου εικαστικού συμβόλου στις μικρογραφίες δύο εικονογραφημένων βυζαντινών χειρογράφων των μέσων του 12ου αι., στις Ομιλίες του μοναχού Ιακώβου της Μονής Κοκκινοβάφου, και προσπαθεί να καταδείξει ότι τα βιβλία/σύμβολα στα χέρια της Μαρίας επιστρατεύτηκαν για να εξυπηρετήσουν, πρωταρχικά και μεταξύ άλλων, τη διαδικασία της εικαστικής αφήγησης. (EL)
This article examines the function of the book as a multi-faceted visual symbol in the miniatures of two Byzantine illuminated manuscripts of the mid-twelfth century, the six Homilies on the Life of the Virgin by the monk Iakovos of the Kokkinobaphos monastery. It demonstrates that the books/symbols in Mary’s hands were employed to serve primarily the process of visual narrative. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφημένα χειρόγραφα (EL)
12ος αιώνας (EL)
το βιβλίο ως εικαστικό σύμβολο (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
12th century (EN)
Constantinople (EN)
illuminated manuscripts the book as a visual symbol (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

12ος αιώνας (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
12th century (EN)
Constantinople (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 35-48 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 35-48 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.