Το ευαγγελιστάριο της Τραπεζούντας (κώδικας gr. 21 και 21a) στη ρωσική εθνική βιβλιοθήκη, Αγία Πετρούπολη, και η βυζαντινή τέχνη μετά τη Μακεδονική αναγέννηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ευαγγελιστάριο της Τραπεζούντας (κώδικας gr. 21 και 21a) στη ρωσική εθνική βιβλιοθήκη, Αγία Πετρούπολη, και η βυζαντινή τέχνη μετά τη Μακεδονική αναγέννηση (EL)
The Trebizond Lectionary (Cod. gr. 21 and 21a) in Russian National Library, Saint Petersburg and Byzantine Art after the Macedonian Renaissance (EN)

ZAKHAROVA, Anna

Το άρθρο εξετάζει τις μικρογραφίες του λεγόμενου Ευαγγελισταρίου της Τραπεζούντας, που φυλάσσεται στη Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη, στην Αγία Πετρούπολη. Ενώ η χρονολόγηση του χειρογράφου στο β΄ μισό του 10ου αιώνα είναι ευρέως αποδεκτή, ο τόπος δημιουργίας του παραμένει αβέβαιος. Η συγγραφέας απορρίπτει παλαιότερη υπόθεση, σύμφωνα με την οποία το χειρόγραφο δημιουργήθηκε στη Μικρά Ασία. Κατά την άποψη της, οι μικρογραφίες του Ευαγγελισταρίου της Τραπεζούντας, μαζί με ορισμένα άλλα έργα τέχνης, κυρίως κωνσταντινουπολίτικης προέλευσης, αντιπροσωπεύουν μια εκφραστική αντι-κλασική τάση που εμφανίστηκε στο γ΄ τέταρτο του 10ου αιώνα ως αντίδραση στον κλασικισμό της Μακεδονικής Αναγέννησης.  (EL)
The article is dedicated to the miniatures of the so called Trebizond Lectionary kept in the National Library of Russia in St. Petersburg. While the dating of the manuscript to the second half of the 10th century is widely accepted, the place of its creation remains uncertain. The author rejects a near lier hypothesis according to which the manuscript was produced in Asia Minor. In the author’s view, the Trebizond Lectionary miniatures, together with some other works of art mostly of Constantinopolitan origin, represent an expressive anti-classical trend, which emerged in the third quarter of the 10thc. as a reaction on the classic is of the Macedonian Renaissance. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφημένα χειρόγραφα (EL)
10ος αιώνας (EL)
Μακεδονική Αναγέννηση (EL)
Macedonian Renaissance (EN)
10th century (EN)
illuminated manuscripts (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

10ος αιώνας (EL)
10th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 59-68 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 59-68 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.