Η Θεοτόκος ως Σκηνή του Μαρτυρίου με τις προεικονίσεις και ο Μελισμός στην αψίδα της Κόκκινης Παναγιάς στην Κόνιτσα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Θεοτόκος ως Σκηνή του Μαρτυρίου με τις προεικονίσεις και ο Μελισμός στην αψίδα της Κόκκινης Παναγιάς στην Κόνιτσα (EL)
Η Θεοτόκος ως Σκηνή του Μαρτυρίου με τις προεικονίσεις και ο Μελισμός στην αψίδα της Κόκκινης Παναγιάς στην Κόνιτσα (EN)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Χαρά

Πρωτότυπη και μοναδική εικαστική σύλληψη του τέλους του 14ου και των αρχών του 15ου αιώνα αποτελεί η απεικόνιση στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού της Θεοτόκου ως Σκηνής του Μαρτυρίου με τις Προεικονίσεις και τους Προφήτες, Στις ζώνες του ημικυλίνδρου ο Μελισμός απεικονίζεται δύο φορές: στην πρώτη ο ευχαριστιακός Χριστός ως ώριμος νεκρός και στη δεύτερη ως νήπιο ζωντανό, μελισμένο στα χέρια του Μ. Βασιλείου που κρατάει λόγχη. Το σύνολο εμπνέεται από την προς Εβραίους Επιστολή του Παύλου, που διαβάζεται κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, αμέσως μετά τη μεγάλη Είσοδο και πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. (EL)
This paper discusses an original and unique artistic composition of the late fourteenth-early fifteenth century. In the conch of the apse the Virgin is depicted as Tabernacle with the Prefigurations and the Prophets. In the semicircle the Melismos appears twice: in the first the eucharistic Christ is represented as a dead mature man, and in the second as a living infant ‘melismenos’ in the hands of Basil the Great, who holds a lance. The whole composition is inspired from St Paul’s Epistle to the Hebrews, which is read on the feast day of the Presentation of the Virgin in the Temple, immediately after the Great Entry and before the Gospel’s lection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κόνιτσα (EL)
τοιχογραφίες (EL)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)
η Θεοτόκος ως σκηνή του Μαρτυρίου (EL)
Ήπειρος (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
εικονογραφία αψίδας (EL)
Μελισμός Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
14ος-15ος αιώνας (EL)
the Theotokos (EN)
Melismos University of Athens (EN)
Tabernacle (EN)
iconography of apse (EN)
School of History and Archaeology (EN)
14th—15th century (EN)
Epirus (EN)
wall paiting (EN)
monumental painting (EN)
Konitsa (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ήπειρος; Κόνιτσα (EL)
14ος-15ος αιώνας (EL)
14th—15th century (EN)
Epirus; Konitsa (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 87-100 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 87-100 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.