Η εκκλησία του αρχαγγέλου στο Cemil: η διακοσμηση του νοτιου κλιτους και η ανανεωση της βυζαντινής ζωγραφικής στην Καππαδοκία στις αρχές του 13ου αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εκκλησία του αρχαγγέλου στο Cemil: η διακοσμηση του νοτιου κλιτους και η ανανεωση της βυζαντινής ζωγραφικής στην Καππαδοκία στις αρχές του 13ου αιώνα (EL)
L'église de l'Archangélos à Cemil: le décor de la nef sud et le renouveau da la peinture byzantine en Cappadoce au début du XIIIe siècle (EN)

UYAR, Tolga B.

Στο άρθρο επιχειρείται η εικονογραφική και τεχνοτροπική μελέτη του ζωγραφικού διακόσμου στο νότιο κλίτος του ναού του Αρχαγγέλου (Cemil, Ürgüp), που χρονολογείται στο 1217/1218 με επιγραφή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην αψίδα και η οποία αναφέρει τον ζωγράφο Αρχηγέτα, τους δωρητές και τον αυτοκράτορα Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρη. Οι στυλιστικές ομοιότητες τις οποίες παρουσιάζει ο διάκοσμος του ναού του Αρχαγγέλου με άλλα τοιχογραφικά σύνολα της Καππαδοκίας επιτρέπουν την απόδοσή τους στην ίδια χρονική περίοδο, επιβεβαιώνοντας την αναβίωση και ζωτικότητα της τέχνης στην υπό την κατοχή των Σελτζούκων χριστιανική κοινότητα. (EL)
In this paper we propose an iconographic and stylistic study of the painted decoration of the south nave of the Archangelos church (Cemil, Ürgüp) dated to 1217/1218 by an inscription recently discovered in the apse, which mentions the painter Archigetas, the donors and the emperor Theodore I Laskaris. The stylistic similarities that the decoration of the Archangelos shares with other painted ensembles in Cappadocia allow their attribution to the same period, thus attesting to the artistic revival and the vitality of the Christian community under the Seldjuks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τοπικό εργαστήριο ζωγραφικής (EL)
13ος αιώνας (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
ζωγράφος Αρχηγέτας (EL)
Καππαδοκία (EL)
εικονογραφία (EL)
Cappadocia (EN)
wall painting (EN)
local pointing workshop (EN)
painter Archigetas (EN)
13th century (EN)
monumental painting (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

13ος αιώνας (EL)
Καππαδοκία (EL)
Cappadocia (EN)
13th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 119-130 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 119-130 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.