Εικόνα του Χριστού Παντοδύναμου στη μονή Κουτλουμουσίου και η τάση επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής του Πρωτάτου κατά τον 16ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικόνα του Χριστού Παντοδύναμου στη μονή Κουτλουμουσίου και η τάση επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής του Πρωτάτου κατά τον 16ο αιώνα (EL)
Icon of Christ almighty in the Koutloumousiou monastery and the tendency to revert to models found in the painting of the protaton during the sixteenth century (EN)

ΣΙΩΜΚΟΣ, Νικόλαος Δ.

Από το παλαιό τέμπλο της Μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος έχει σωθεί η δεσποτική εικόνα του Χριστού Παντοδύναμου. Τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του έργου είναι στοιχεία γνώριμα της κρητικής σχολής και απαντούν στο έργο του Θεοφάνη. Εντούτοις, οι διαφορές που διαπιστώνονται στο πλάσιμο και στην απόδοση του σωματικού όγκου της μορφής φανερώνουν μια τάση επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής του Πρωτάτου, φαινόμενο που στα περί το 1540 χρόνια ανιχνεύεται, επίσης, στον τοιχογραφικό διάκοσμο του καθολικού της Μονής Κουτλουμουσίου, του ναού της Μολυβοκκλησιάς κ.α. (EL)
The despotic icon of Christ Pantodynamos (Omnipotent) has survived from the old iconostasis of the Koutloumousiou monastery on Mt Athos. iconography and style are characteristic of the Cretan School and are encountered in the oeuvre of Theophanes. Nonetheless, differences observed in the modelling and the rendering of the figure’s corporeal volume reveal a trend of return to the models of the painting in the Protaton, a phenomenon which, ca 1540, can be detected also in the wall-paintings decorating the katholikon of the Koutloumousiou monastery, the Molyvokklisia church and other monuments. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Άγιον Όρος (EL)
Κρητική Σχολή (EL)
τοιχογραφίες (EL)
16ος αιώνας (EL)
Χριστός Παντοκράτωρ (EL)
εικονογραφία. (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Μονή Κουτλουμουσίου (EL)
Mount Athos (EN)
16th century (EN)
wall-paintings (EN)
portable icons (EN)
Christ Pantocrator (EN)
Koutloumousiou monastery (EN)
Cretan School (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Άγιον Όρος (EL)
16ος αιώνας (EL)
Mount Athos (EN)
16th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 139-150 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 139-150 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.