Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στον Έξαρχο Φθιώτδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στον Έξαρχο Φθιώτδας (EL)
The byzantine church of Ayios Nikolaos at Exarchos, Phthiotida (EN)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Σωτήρης
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ, Βασιλική

Ο ναός του Αγίου Νικολάου του εν Βουναίνη, κοντά στο χωριό Έξαρχος Λοκρίδας, ανήκει στον τύπο του ελλαδικού απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, με ψηλό τρούλο και εξωνάρθηκα, που αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη. Η κόγχη είναι ημιεξαγωνική σε κάτοψη. Ο ναός χωρίζεται από το βήμα με μαρμάρινο τέμπλο, επιχρισμένο σήμερα. Τα περισσότερα στοιχεία του συγκλίνουν σε μια χρονολόγηση γύρω στα τέλη του 12ου ή στις αρχές του 13ου αι. Η ανέγερση του νάρθηκα δεν πρέπει να απέχει χρονικά. (EL)
The church of St Nicholas ‘en Vouniani’, near the village of Exarchos in Lokris, is of the simple four-columned cross-in-square mainland type with high dome and an exonarthex which is a later addition. The conch is of semi-hexagonal plan. The naos is separated from the bema by a marble templon-screen, now plastered. Most of its features advocate a dating around the late twelfth-early thirteenth century. The narthex is probably not much later. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σταυροειδής εγγεγραμμένος τετράστυλος τύπος ναού (EL)
12ος αιώνας (EL)
Στερεά Ελλάς (EL)
Φθιώτιδα (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Central Greece (EN)
12th century (EN)
cross-in-square four-columned church type (EN)
Phthiotis (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Στερεά Ελλάς; Φθιώτιδα (EL)
12ος αιώνας (EL)
12th century (EN)
Central Greece; Phthiotis (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 207-220 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 29 (2008), Series 4. In memory of Anna Marava-Chatzinikolaou (1911-2005); 207-220 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.