Η αρχιτεκτονική του ναού των Αγίων Αποστόλων στο Άργος Καλύμνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αρχιτεκτονική του ναού των Αγίων Αποστόλων στο Άργος Καλύμνου (EL)
The architecture of the church of the Ayioi Apostoloi at Argos on the island of Kalymnos (EN)

ΚΑΠΠΑΣ, Μιχάλης

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στο Άργος Καλύμνου, μετόχι της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, είναι ένας σταυροειδής ναός με αρκετές ιδιοτυπίες. Προσγράφεται σε μια πρώιμη εκδοχή απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, στον οποίο έχει περιοριστεί η δρομικότητα των μεταβατικών, ενώ τα γωνιακά διαμερίσματα καλύπτονται με στραυροθόλια και επικοινωνούν με τις σταυρικές κεραίες μέσω μεγάλων σχετικά ανοιγμάτων. Στο κεντρικό διαμέρισμα του ναού υψώνεται αντί τρούλου ένας χαμηλός θόλος, τμήματος σφαίρας, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερις πεσσούς σχήματος Τ. Στο άρθρο επιχειρείται η ανάλυση επιμέρους μορφολογικών και τυπολογικών ζητημάτων, βάσει της οποίας προκρίνεται η χρονολόγηση του μνημείου μεταξύ 10ου και 11ου αιώνα. (EL)
The church of the Holy Apostles at Argos, Kalymnos, a metochion of the monastery of St. John the Theologian on Patmos, is across-in-square church with many peculiarities. It is regarded as a nearly version of the cross-in-square church simple four-columned type, in which the longitudinalaxis of the transitional type has been limited, while the corner bays are covered by cross vaults and communicate with the cross arms through relatively large openings. In the center of the church instead of a dome there is a low vault, part of a sphere, which is supported on four T-shaped pillars. In the article an attempt is made to analyze morphological and typological issues, based upon which the monument is preferably dated between the 10th and 11th centuries. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

11ος-12ος αιώνας (EL)
Πάτμος (EL)
απλός τετράστυλος (EL)
μετόχι (EL)
χαμηλός θόλος τμήματος σφαίρας (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
simple four-columned type (EN)
11th-12th centuries (EN)
metochion (EN)
low vaulted ceiling (EN)
Patmos (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

11ος-12ος αιώνας (EL)
Πάτμος (EL)
11th-12th centuries (EN)
Patmos (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 55-66 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 55-66 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.