Μεσοβυζαντινά γλυπτά από την ανασκαφή στο καθολικό της Παναγίας των Καστριανών στο Παλαιό Πυλί της Κω

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεσοβυζαντινά γλυπτά από την ανασκαφή στο καθολικό της Παναγίας των Καστριανών στο Παλαιό Πυλί της Κω (EL)
Middle byzantine sculptures from the excavation in the katholikon of the Panayia Kastrianon monastery at Palaio Pyli, on the island of Kos (EN)

ΜΗΛΙΤΣΗ, Ευαγγελία

Ανασκαφή στον ναό της Παναγίας των Καστριανών στο Παλαιό Πυλί της Κω έφερε στο φως τμήματα μαρμάρινων ψευδοσαρκοφάγων και θωρακίων, που ήταν τοποθετημένα σε δεύτερη χρήση σε μεταβυζαντινούς τάφους. Τα γλυπτά χρονολογούνται στον 11ο αι., ενώ η μία ψευδοσαρκοφάγος που φέρει επιγραφή με ακριβή χρονολόγηση στο 1070/1071, επιτρέπει επανεξέταση της μέχρι σήμερα χρονολόγησης του μνημείου και την απόδοσή του στην οικοδομική δραστηριότητα του οσίου Χριστόδουλου, ο οποίος έφτασε στο νησί στα 1079/1080. (EL)
An excavation in the church of the Virgin ton Kastrianon at Palaio Pyli in Kos brought to light parts of marble pseudo-sarcophagi and closure slabs, placed in second use in Post-Byzantine graves. The sculptures are dated to the eleventh century, while one pseudo-sarcophagus carries an inscription with the exact date 1070/1071. This piece allows the re-examination of the present dating of the monument and its attribution to the building activity of Hosios Christodoulos, who arrived on the island in 1079/1080. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

11ος αιώνας (EL)
πλάκες ψευδοσαρκοφάγων και θωρακίων τέμπλων (EL)
Δωδεκάνησα (EL)
γλυπτική (EL)
Κως (EL)
Dodecanese (EN)
Sculpture (EN)
slabs of pseudo-sarcophagi and closure slabs of templon-screen (EN)
Kos (EN)
11th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

11ος αιώνας (EL)
Δωδεκάνησα; Κως (EL)
Dodecanese; Kos (EN)
11th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 119-128 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 119-128 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.