Τα Κελλιά της Χάλκης Δωδεκανήσου. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών και η σημασία τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα Κελλιά της Χάλκης Δωδεκανήσου. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών και η σημασία τους (EL)
Kellia on Chalki in the Dodecanese. The date of the wall-paintings and their significance (EN)

ΣΙΓΑΛΑ, Μαρία Ζ.

Στις βορειοανατολικές ακτές της νήσου Χάλκης, στη θέση Κελλιά, βρίσκεται σπηλαιώδες ασκηταριό, και στην είσοδό του κιβωτιόσχημο κτιστό κελί. Σε κόγχη του ασκηταριού απεικονίζεται ο νεαρός Χριστός Εμμανουήλ ανάμεσα στους αρχαγγέλους και τέσσερις αγίους. Η παράσταση χρονολογείται από τα μέσα του 6ου έως τις αρχές του 7ου αιώνα. Το κεφάλι του αγίου Ανδρέα από το δεύτερο στρώμα τοιχογραφιών στο κτιστό κελί χρονολογείται στις αρχές του 8ου αιώνα. Η θέση Κελλιά θέτει το ζήτημα του μοναχισμού στα Δωδεκάνησα κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. (EL)
In the bay of Kellia on the northeast coast of the island of Chalki there is a cave hermitage at the entrance to which is a built box-like cell. Painted in a conch in the cave are the youthful Christ Emmanuel between the Archangels and four saints. The representation, which is framed by a garland, is dated between the mid-sixth and the early seventh century. The head of St Andrew, from the second layer of wall-paintings in the built cell, is dated to the early eighth century. The site raises the question of monasticism in the Dodecanese during the Early Christian period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χάλκη (EL)
τοιχογραφίες (EL)
Δωδεκάνησα (EL)
6ος -8ος αιώνας (EL)
ασκηταριό (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
κελί (EL)
Dodecanese (EN)
wall paintings architecture (EN)
6th-8th centuries (EN)
hermitage (EN)
Chalki (EN)
cell (EN)
monumental painting (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

6ος -8ος αιώνας (EL)
Δωδεκάνησα; Χάλκη (EL)
6th-8th centuries (EN)
Dodecanese; Chalki (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 149-158 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 149-158 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.