δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚυπριακές εικόνες στην Αμοργό (EL)
Cypriot icons on Amorgos (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

Μια κακά διατηρημένη εικόνα του εφίππου Αγίου Γεωργίου στην Μονή Χοζοβιωτίσσης στην Αμοργό έχει ανάγλυφο κάμπο, χαρακτηριστικό των κυπριακών εικόνων. Οι ομοιότητες της δεσποτικής εικόνας του Χριστού στην ίδια μονή με εικόνες στην Κύπρο οδηγούν σε απόδοση και αυτής της εικόνας σε κυπριακό εργαστήριο, του τέλους του 14ου ή της πρώτης πενηνταετίας του 15ου αιώνα.  (EL)
A poorly preserved icon of St. George on horseback in the Monastery of the Panagia Chozoviotissa on Amorgos has a relief background, which is characteristic of Cypriot icons. The similarities of the icon of Christ in the same monastery to icons on Cyprus lead to the attribution of this icon to a Cypriot workshop from the end of the 14th or the first half of the 15th century.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κύπρος (EL)
Αμοργός (EL)
φορητές εικόνες (EL)
14ος-15ος αιώνας (EL)
άγιος Γεώργιος (EL)
14th -15th centuries (EN)
Cyprus (EN)
portable icons (EN)
St. George (EN)
Amorgos (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Αμοργός; Κύπρος (EL)
14ος-15ος αιώνας (EL)
14th -15th centuries (EN)
Amorgos; Cyprus (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 225-232 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 225-232 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.