Άγνωστη εικόνα του αγίου Ανδρέα Κρήτης στη Μονεμβασία, έργο του Εμμανουήλ Τζάνε

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆγνωστη εικόνα του αγίου Ανδρέα Κρήτης στη Μονεμβασία, έργο του Εμμανουήλ Τζάνε (EL)
An unknown icon of st Andrew of Crete at Monemvasia, painted by Emmanuel Tzanes (EN)

ΑΓΡΕΒΗ, Μαρία

Η εικόνα του αγίου Ανδρέα Κρήτης (διαστ. 160x69,5x2,5 εκ.), αρχικά θύρα παραβήματος άγνωστου ναού, φυλάσσεται στον ναό του Ελκόμενου Χριστού στη Μονεμβασία. Οι ομοιότητες του έργου με θύρες τέμπλων του κρητικού ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε (περ. 1610-1690), κυρίως δε με τη θύρα με θέμα τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στο ναό των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου στην Κέρκυρα (1654), επιτρέπουν την απόδοσή του στον συγκεκριμένο κρητικό ζωγράφο του 17ου αιώνα. (EL)
The icon of St Andrew of Crete (160 x 69.5 x 2.5 cm.), now kept in the church of Christ Helkomenos in Monemvasia, was originally a door of a parabema in an unknown church. Its similarity to iconostasis doors by the Cretan painter Emmanuel Tzanes (c. 1610-1690), and in particular the door with St Gregory Palamas in the church of Sts Jason and Sosipater in Corfu (1654), permit the attribution of the work to this important seventeenth-century Cretan painter. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

17ος αιώνας (EL)
Μονεμβασία (EL)
ζωγράφος Εμμανουήλ Τζάνες (EL)
Πελοπόννησος (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Κρήτη (EL)
άγιος Ανδρέας Κρήτης (EL)
Crete (EN)
portable icons (EN)
Peloponnese (EN)
Monemvasia (EN)
St Andrew of Crete (EN)
17th century (EN)
painter Emmanuel Tzanes (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

17ος αιώνας (EL)
Πελοπόννησος; Μονεμβασία; Κρήτη (EL)
Peloponnese; Monemvasia; Crete (EN)
17th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 259-270 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 259-270 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.