Πήλινα φιαλίδια-ευλογίες από τα Δωδεκάνησα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινα φιαλίδια-ευλογίες από τα Δωδεκάνησα (EL)
Pilgrim flasks from the Dodecanese (EN)

ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Αγγελική

Εξετάζονται δεκαπέντε πήλινα φιαλίδια-ευλογίες που βρέθηκαν στα Δωδεκάνησα, ανήκουν στις συλλογές της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χρονολογούνται στον 6ο και 7ο αιώνα. Προέρχονται από την Αίγυπτο (ευλογίες του Αγίου Μηνά) και από τη Μικρά Ασία, πιθανότατα από την Έφεσο. Οι μικρασιατικές ευλογίες απεικονίζουν τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, την αγία Θέκλα, πιθανότατα τον άγιο Φωκά, και τον προφήτη Δανιήλ, ενώ οι υπόλοιπες κοσμούνται με ανεικονικά θέματα. Με σχετική ακρίβεια μπορεί να χρονολογηθεί ευλογία που βρέθηκε σε στρώμα καταστροφής του τρίτου τετάρτου του 6ου αι. στην Κω. (EL)
This paper examines 15 clay ampullae-pilgrim flasks which have been found in the Dodecanese and are deposited in the collections of the 4th Ephorate of Byzantine Antiquities. Dated to the sixth and   seventh centuries, they come from Egypt (pilgrim flasks of St Menas) and Asia Minor, most probably from Ephesos. On the Asia Minor flasks are represented St John the Theologian, Thekla and most probably Phokas, as well as Prophet Daniel, while the rest are decorated with an iconic motifs. An ampulla found in Kos, in a destruction level of the third quarter of the sixth century, is securely dated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δωδεκάνησα (EL)
6ος-7ος αιώνας (EL)
κεραμική (EL)
ευλογίες (EL)
Dodecanese (EN)
pottery (EN)
pilgrim flasks (EN)
6th -7th centuries (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Δωδεκάνησα (EL)
6ος-7ος αιώνας (EL)
Dodecanese (EN)
6th -7th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 271-282 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 271-282 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.