Τρία μεσαιωνικά κοσμήματα από τις ανασκαφές της Ρόδου. Συμπεράσματα και προβλήματα της έρευνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρία μεσαιωνικά κοσμήματα από τις ανασκαφές της Ρόδου. Συμπεράσματα και προβλήματα της έρευνας (EL)
Three pieces of medieval jewellery from archaeological excavations in Rhodes: an investigation (EN)

ΚΑΣΔΑΓΛΗ, Άννα-Μαρία

Πρόκειται για 1) ακόσμητο δισκόσχημο περίαπτο, με πυρήνα μάλλον από οργανική ύλη, ίσως φυλακτό ή ενθύμιο, 2) χρυσό δαχτυλίδι με εξαγωνικό σάπφειρο στη σφενδόνη, ίσως προϊόν αιγαιακού εργαστηρίου, και 3) χρυσό ενεπίγραφο δαχτυλίδι από την Αγγλία. Και τα τρία χρονολογούνται από τα συνευρήματα και τη θέση εύρεσης στον 15ο αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε η μή καταστροφική μέθοδος φθορισμού ακτίνων Χ για την ανάλυση της χημικής σύστασης των κοσμημάτων, ενώ ειδικοί συντηρητές συνέδραμαν την έρευνα για τις μεθόδους κατασκευής τους. (EL)
The pieces in question are a plain, disc-shaped golden pendant with a core of probably organic material, possibly a talisman or keepsake; a gold ring with a pie-dish bezel set with an hexagonal sapphire, possibly the product of an Aegean workshop; and an English-style posy ring. All three are dated to the 15th century. X-ray fluorescence was used to determine the composition of the metal, while a specialist’s help was sought for a better understanding of manufacture techniques for all three pieces. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κόσμημα (EL)
Ρόδος (EL)
Ιπποτοκρατία (EL)
ερευνητική μεθοδολογία (EL)
15ος αιώνας (EL)
Hospitallers (EN)
Rhodes (EN)
jewellery (EN)
15th century (EN)
techniques of investigation (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ρόδος (EL)
15ος αιώνα; Ιπποτοκρατία (EL)
Rhodes (EN)
15th century; Hospitallers; (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 283-292 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 283-292 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.