Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο (EL)
Mentions of buildres, master craftsmen and masons in the middle and Late Byzantine periods (EN)

ΜΠΟΥΡΑΣ, Χαράλαμπος

Λόγοι αρχών απέτρεπαν τους δημιουργούς στο Βυζάντιο να υπογράφουν τα έργα τους. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των γνωστών αρχιτεκτόνων, αρχιμαστόρων, κτιστών και οικοδόμων είναι σχετικώς πολύ περιορισμένος. Στο άρθρο συγκεντρώνονται 58 ονόματα ατόμων αμέσως ασχολούμενων με την αρχιτεκτονική, γνωστών από γραπτές πηγές  (EL)
As a matter of principle creatorsinByzantium avoided signing theirworks. Consequently, the number of known architects, master craftsmen, masons and builders is very limited. Presented are 58 names of persons directly involved in master-building, known from textual sources. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)
8ος-15ος αιώνας (EL)
αρχιτέκτονες (EL)
οικοδόμοι (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
μαστόροι (EL)
builders (EN)
architects (EN)
8th-15th centuries (EN)
Byzantine empire (EN)
master craftsmen (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)
8ος-15ος αιώνας (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 11-16 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 11-16 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.