Ο ναός της Αγίας Άννας στο Ανισαράκι Κανδάνου: Ο κύκλος της αγίας, οι αφιερωτές, η χρονολόγηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ναός της Αγίας Άννας στο Ανισαράκι Κανδάνου: Ο κύκλος της αγίας, οι αφιερωτές, η χρονολόγηση (EL)
THE CHURCH OF ST ANNE AT ANISARAKI, KANDANOS: THE CYCLE OF THE SAINT, THE DONORS, THE DATING (EN)

ΞΑΝΘΑΚΗ, Θέτις

Οι τοιχογραφίες στον ναό της Αγίας Άννας στο Ανισαράκι Κανδάνου αποτελούν τη μοναδική σωζώμενη, εκτεταμένη ιστόρηση του βίου της αγίας στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική. Το έργο έχει εκτελεστεί από δύο διακριτούς, άνισους στην τέχνη τους, ζωγράφους του κύκλου του Ιωάννη Παγωμένου και χρονολογείται, σύμφωνα με νέα ανάγνωση της κτητορικής επιγραφής, το 1352. Η παράσταση εννέα δωρητών στο δυτικό τμήμα του ναΐσκου εμπλουτίζει τη γνώση μας για τις ενδυματολογικές προτιμήσεις της εποχής. (EL)
The wall-paintings in the church of St Anne at Anisaraki near Kandanos in Creteis the most extent surviving cycle of the life of this saint in Byzantine monumental painting. It is the work of two painters, of differing artistic competence, of the circle of Ioannis Pagomenos, and are dated, in accordance with a new reading of the dedicatory inscription, to 1352. The representation of nine donors in the west part of the small church enriches our knowledge of costume preferences in this period. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
κύκλος αγίας Άννας (EL)
εικονογραφία (EL)
Crete (EN)
St Anne cycle (EN)
iconography (EN)
14th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
Crete (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 71-86 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 71-86 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.