Παλαιολόγεια εικόνα της Σταύρωσης στο Μουσείο της Βάρνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαλαιολόγεια εικόνα της Σταύρωσης στο Μουσείο της Βάρνας (EL)
A Palaiologan ican of the crucifixion in the Varna museum, Bulgaria (EN)

TRIFONOVA, Alexandra

Η εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού στο Μουσείο της Βάρνας προέρχεται από ναό στη Banja Μεσημβρίας. Η εικονογραφία της σύνθεσης, η τυπολογία και τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά των μορφών, καθώς και η υψηλή ποιότητα της ζωγραφικής κατατάσσουν την εικόνα στα παλαιολόγεια αριστουργήματα του δευτέρου μισού του 14ου αιώνα και τη συνδέουν πιθανότατα με ζωγράφο της Κωνσταντινούπολης. Η εικόνα μπορεί να χρονολογηθεί ανάμεσα στο 1367 και στο 1396, εποχή κατά την οποία η παραθαλάσσια αυτή περιοχή βρισκόταν υπό την επιρροή της Κωνσταντινούπολης, δεδομένου ότι ανήκε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία (EL)
The icon of the Crucifixion in the Varna Museum originates from α church at Banja, Mesemvria. The iconography of the composition, the typology and the physiognomy of the figures, as well as the high quality of its painting place this icon among the Palaiologan masterpieces of the second half of the fourteenth century and make possible its association with Constantinople. Specifically, the icon can be dated between 1367 and 1396, the period when this maritime region was under the influence of Constantinople, since it was part of the Byzantine Empire. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βάρνα (EL)
14ος αιώνας (EL)
Μεσημβρία (EL)
Μαύρη θάλασσα (EL)
Σταύρωση (EL)
εικονογραφία (EL)
Varna (EN)
Crucifixion (EN)
Black Sea (EN)
iconography (EN)
14th century (EN)
Mesemvria (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Μαύρη θάλασσα; Βάρνα (EL)
Black Sea; Varna (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 91-100 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 91-100 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.