Δωρεές ...δι’ ἐξόδου καί δαπάνης...χριστιανῶν ...ἐκ πόλεων Ρουστσούκ καί Καλόφερ... στην αγιορειτική μονή Ζωγράφου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔωρεές ...δι’ ἐξόδου καί δαπάνης...χριστιανῶν ...ἐκ πόλεων Ρουστσούκ καί Καλόφερ... στην αγιορειτική μονή Ζωγράφου (EL)
Donations «...δι’ ἐξόδου καί δαπάνης...» of christians «...ἐκ πόλεων Ρουστσούκ καί Καλόφερ...» to the Athonite Zographou monastery (EN)

ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ, Νικόλαος Α.
ΛΙΑΚΟΣ, Δημήτριος Α.

Στο άρθρο εξετάζονται ορισμένα έργα ξυλογλυπτικής (ζεύγος βημοθύρων, επτά προσκυνητάρια, κιβώριο Αγίας Τράπεζας και ξυλόγλυπτη πόρτα) στο καθολικό της Μονής Ζωγράφου, που φιλοτεχνήθηκαν από τις τελευταίες δεκαετίες του 17ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. Αναλύονται τα τεχνοτροπικά γνωρίσματα των έργων και διερευνάται το πλέγμα των σχέσεων της Μονής με τις περιοχές καταγωγής των δωρητών τους. (EL)
This article presents certain examples of woodcarving (a pair of bema doors, seven icon-stands (proskynetaria), an altar-table baldachin, a door) in the katholikon of the Zographou monastery on Mt Athos. These items were produced in the period spanning from the last decades of the seventeenth to the early decades of the nineteenth century. The stylistic traits of the works are analysed and the network of the monastery’s relations with the birthplace of their donors is investigated.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μονή Ζωγράφου (EL)
Άγιον Όρος (EL)
ξυλόγλυπτη πόρτα (EL)
βημόθυρα (EL)
κιβώριο Αγίας Τράπεζας (EL)
προσκυνητάρια (EL)
ξυλογλυπτική (EL)
17ος -19ος αιώνας (EL)
Mount Athos (EN)
17th-18th century (EN)
woodcarving (EN)
Zographou monastery (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Άγιον Όρος (EL)
17ος -19ος αιώνας (EL)
Mount Athos (EN)
17th-18th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 127-138 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 127-138 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.