Ισλαμικά αγγεία από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙσλαμικά αγγεία από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (EL)
Islamic vases from the collection of the Byzantine and Christian Museum, Athens (EN)

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ, Μαρία

Αντικείμενο της μελέτης είναι μία ομάδα ισλαμικών αγγείων του 14ου και 15ου αιώνα από τις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Ανάμεσά τους μια ιρανική κούπα που ανήκει στην κατηγορία των κεραμικών τύπου Σουλταναμπάντ, τα οποία κατασκευάζονταν στα εργαστήρια του Κασάν (14ος αι.). Δείγματα της διάδοσης του ύφους των ιρανικών κεραμικών στην Αίγυπτο και τη Συρία αποτελούν όστρακα του Μουσείου. Την εποχή των Μαμελούκων αξιωματούχων παράγονται στην Αίγυπτο κεραμικά με εγχάρακτα και γραπτά θέματα του 14ου και 15ου αι., αντικείμενα αυτού του τύπου εκπροσωπούνται στη συλλογή του Μουσείου. (EL)
A group of fourteenth- and fifteenth-century Islamic vases in the collection of the Byzantine and Christian Museum is discussed. These include one Iranian bowl of the Sultanabad type, produced in the workshop in Kashan (14th c.). Sherds in the collection bear witness to the spread of Iranian ceramics to Egypt and Syria. During the Mamluk period of the officials, ceramics with sgraffito and painted motifs of the fourteenth and fifteenth centuries were produced in Egypt, samples of which are represented in the Museum’s collection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος -15ος αιώνας (EL)
Αίγυπτος (EL)
ισλαμική κεραμική (EL)
γραπτή και εγχάρακτη (EL)
Ιραν (EL)
Συρία (EL)
Σουλταναμπάντ (EL)
Islamic vases with painted and sgraffito decoration (EN)
pottery (EN)
Sultanabad (EN)
Iran (EN)
Egypt (EN)
14th-15th centuries (EN)
Syria (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος -15ος αιώνας (EL)
Ιραν; Σουλταναμπάντ; Αίγυπτος; Συρία (EL)
Iran; Sultanabad; Egypt; Syria (EN)
14th-15th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 177-190 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 177-190 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.