Ο ναΐσκος του Ευαγγελισμού στο Κακοδίκι Σελίνου. Οι τοιχογραφίες και η κτητορική επιγραφή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ναΐσκος του Ευαγγελισμού στο Κακοδίκι Σελίνου. Οι τοιχογραφίες και η κτητορική επιγραφή (EL)
The chapel of the Annunciation at Kakodiki, Selino: The wall paintings and the dedicatory inscription (EN)

ΞΑΝΘΑΚΗ, Θέτις

Οι τοιχογραφίες τον ναού του Ευαγγελισμού, ενυπόγραφο και χρονολογημένο (1331/2) έργο του Ιωάννη Παγωμένου, υποδεικνύουν τον κοιμητηριακό χαρακτήρα του ναού και περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό δυτικών ή δυτικότροπων εικονογραφικών στοιχείων, τα οποία μορφοποιούνται στους Αγίους Τόπους και την Κύπρο και από εκεί «εισάγο­νται» στις λατινοκρατούμενες περιοχές, Κρήτη, Κύθηρα, Εύβοια και νοτιότερη ηπειρωτική Ελλάδα. (EL)
The wall paintings of the church of the Annunciation, a signed and dated (1331/2) work of Ioannis Pagomenos, reflect the funerary character of the church and include a significant number of western or western-styled iconographie elements, which are shaped in the Holy Land and in Cyprus, from where they are "imported" into the Latin-ruled regions, Crete, Kythera, Euboia and southern mainland Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος αιώνας (EL)
Σέλινο (EL)
Ζωγραφική (EL)
Κρήτη (EL)
Εικονογραφία (EL)
Τοιχογραφίες (EL)
Crete (EN)
Wall paintings (EN)
Selino (EN)
Iconography (EN)
14th century (EN)
Painting (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2014-03-10


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
Crete (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 65-84 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 65-84 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.