Η απεικόνιση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά. Νέο στοιχείο για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ απεικόνιση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά. Νέο στοιχείο για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού (EL)
The depiction of Saint Gregory Palamas in the church of Saint George tou Vounou in Kastoria. New evidence for the dating of the church's frescoes (EN)

TRIFONOVA, Alexandra

Στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά πρόσφατα ανακαλύψαμε μια άγνωστη απεικόνιση του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος ανακηρύχθηκε άγιος το 1368' η χρονολογία αυτή αποτελεί ισχυρό terminus post quem για την απεικόνιση του στον εν λόγω ναό, καθώς επίσης και για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του μετά το 1368. (EL)
We recently discovered an unknown representation of Saint Gregory Palamas in the church of Saint George tou Vounou in Kastoria. Gregory Palamas was proclaimed a saint in 1368 and thus this date serves as a terminus post quernfor his depic­ tion in this church, as well as for the assigning of its wall paint­ ings to the period after 1368. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2014-03-10


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ελλάδα, Καστοριά (EL)
Δεύτερο μισό 14ου αιώνα (EL)
Greece; Kastoria (EN)
Second half of 14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 85-94 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 85-94 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.