Δύo εικόνες του υστέρου 15ου-πρώιμου 16ου αιώνα από το τετραμελές σύνολο «Άξιον Εστίν»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύo εικόνες του υστέρου 15ου-πρώιμου 16ου αιώνα από το τετραμελές σύνολο «Άξιον Εστίν» (EL)
Two Late 15th-16th Century Icons from the Four-part Series ‟Axion Esti...” (EN)

SMIRNOVA, Engelina

Δύo εικόνες με σχεδόν παρόμοια σύνθεση (η Θεοτόκος σε ένα κεντρικό μετάλλιο περιβαλλόμενο από αγγέλους και αγίους) είναι τα δύο μέρη του τετραμερούς συνόλου με θέμα το «Άξιον Εστίν...». Το σύνολο ζωγραφίστηκε στη Μόσχα περί τα τέλη του 15ου-αρχές 16ου αιώνα. Και οι δύο εικόνες δωρήθηκαν πιθανότατα από τη Μόσχα στο Άγιον Όρος. Η μία από αυτές φυλάσσεται σήμερα στη μονή Ξενοφώντος. Η άλλη εικόνα επεστράφη στη Ρωσία από κάποιον συλλέκτη, πιθανό­τατα κατά το 19ο αιώνα, και φυλάσσεται σήμερα στο Ρωσικό Μουσείοτης ΑγίαςΠετρούπολης. (EL)
Two icons with almost similar compositions (the figure of the Virgin in the central medallion and the angels and saints around it) are the two parts of thefour-part series "Axion Estin...".This series was made in Moscow around the late 15th-early 16th century. Both existing icons were probably donated from Moscow to Mount Athos. One of them is now at the Xenophontos monastery. The other icon was taken back to Russia by one of its collectors, most likely in the 19th century, and is now in the Russian Museum at Saint Petersburg. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2014-03-10


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Τέλη 15ου-αρχές 16ου αιώνα (EL)
Μόσχα (EL)
Late 15th-early 16th century (EN)
Moscow (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 95-103 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 95-103 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.