Ένα άγνωστο συνεργείο ζωγράφων των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα άγνωστο συνεργείο ζωγράφων των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο (EL)
An unknown workshop of painters from the beginning of the 16th century in Epirus (EN)

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Ιωάννης Π.

Σε τέσσερα μνημεία των αρχών του 16ου αιώνα στην Ήπειρο διαπιστώνουμε τη δράση κοινού συνεργείου. Τα μνημεία αυτά ακολουθούν την παράδοση της σχολής της Αχρίδας και του εργαστηρίου της Καστοριάς, παράλληλα με ισχυρές επιρ­ροές από το έργο του Ξένου Διγενή, αποτελούν δε έναν από τους ενδιάμεσους κρίκους στη μετάβαση από την τέχνη του 15ου αιώνα σε αυτή της σχολής των Θηβών. (EL)
In four monuments of the beginning of the 16th century in Epirus we ascertain the work of a common workshop. These monuments follow the tradition of the school ofOhrid and the workshop of Kastoria, in parallel with strong influences from the work of Xenos Digenis. They, thus, comprise one of the links in the transition from the art of the 15th century to that of the school of Thebes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2014-03-10


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ήπειρος; Νότια Αλβανία (EL)
Αρχές 16ου αι. (EL)
Epirus and Southern Albania (EN)
Beginning of 16th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 115-128 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 115-128 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.