Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1964 (EN)
Δύο μικροί ναοί οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι (πίν. 41-45) (EN)

ΜΠΟΥΡΑΣ, Χαράλαμπος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1964-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 3 (1962-1963), Series 4; 127-173 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 3 (1962-1963), Series 4; 127-173 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)