Η πρώτη εμπορική παροικία των Βενετών στα Παλάτια (Μίλητος) της Μ. Ασίας (Ένα ελληνικό έγγραφο του 1355) (πίν. 67)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1964 (EN)
Η πρώτη εμπορική παροικία των Βενετών στα Παλάτια (Μίλητος) της Μ. Ασίας (Ένα ελληνικό έγγραφο του 1355) (πίν. 67) (EN)

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Μανούσος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1964-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 3 (1962-1963), Series 4; 231-240 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 3 (1962-1963), Series 4; 231-240 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)