Η από του νάρθηκος προς το ιερόν μετακίνησις του διακονικού εις τας ελληνιστικάς βασιλικάς (πίν. 74)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Η από του νάρθηκος προς το ιερόν μετακίνησις του διακονικού εις τας ελληνιστικάς βασιλικάς (πίν. 74) (EN)

ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος Κ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1966-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 4 (1964-1966), Series 4. In memory of Georgios A. Sotiriou (1881-1965); 353-372 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 4 (1964-1966), Series 4. In memory of Georgios A. Sotiriou (1881-1965); 353-372 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)