Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1972 (EN)
Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) (EN)

ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, Κάτια

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1972-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 6 (1970-1972), Series 4. In memory of Panayotis Michelis (1903-1969); 130-145 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 6 (1970-1972), Series 4. In memory of Panayotis Michelis (1903-1969); 130-145 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)