Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου εις την Παναγίαν των Χαλκέων Θεσσαλονίκης (πίν. 16-19)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1974 (EN)
Αι τοιχογραφίαι του Ακαθίστου εις την Παναγίαν των Χαλκέων Θεσσαλονίκης (πίν. 16-19) (EN)

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1974-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 7 (1973-1974), Series 4. In memory of Anatole Frolow (1906-1972); 61-77 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 7 (1973-1974), Series 4. In memory of Anatole Frolow (1906-1972); 61-77 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)