Ευαγγελιστής Ιωάννης - Μωϋσής (πίν. 54-55)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1976 (EN)
Ευαγγελιστής Ιωάννης - Μωϋσής (πίν. 54-55) (EN)

ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1976-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 8 (1975-1976), Series 4 . In memory of Victor Lasareff (1897-1976); 101-108 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 8 (1975-1976), Series 4 . In memory of Victor Lasareff (1897-1976); 101-108 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)