Κιβωτίδιο από ελεφαντοκόκαλο της Μονής Οπλού (πίν. 113-114)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1979 (EN)
Κιβωτίδιο από ελεφαντοκόκαλο της Μονής Οπλού (πίν. 113-114) (EN)

ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Μαρίνος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1979-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 9 (1977-1979), Series 4. In memory of Maria Georgiou Sotiriou (1888-1979); 303-307 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 9 (1977-1979), Series 4. In memory of Maria Georgiou Sotiriou (1888-1979); 303-307 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)