Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στα Πραστειά Σιδερούντας Χίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1983 (EN)
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στα Πραστειά Σιδερούντας Χίου (EN)

ΚΟΙΛΑΚΟΥ, Χαρίκλεια

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1983-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 11 (1982-1983), Series 4. In memory of A. K. Orlandos (1887-1979); 37-76 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 11 (1982-1983), Series 4. In memory of A. K. Orlandos (1887-1979); 37-76 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)