Εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου με σκηνές από το βίο της Αγίας Αικατερίνας. Ένα έργο της πρώιμης κρητικής ζωγραφικής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1983 (EN)
Εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου με σκηνές από το βίο της Αγίας Αικατερίνας. Ένα έργο της πρώιμης κρητικής ζωγραφικής (EN)

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ, Χρυσάνθη

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1983-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 11 (1982-1983), Series 4. In memory of A. K. Orlandos (1887-1979); 77-98 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 11 (1982-1983), Series 4. In memory of A. K. Orlandos (1887-1979); 77-98 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)