Προσθήκη στο άρθρο: Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας (ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Θ' (1977-1979), σ. 35-61)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1986 (EN)
Προσθήκη στο άρθρο: Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας (ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Θ' (1977-1979), σ. 35-61) (EN)

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Νικόλαος Β.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1986-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 12 (1984), Series 4. In the centenary of Christian Archaeological Society (1884-1984); 509-510 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 12 (1984), Series 4. In the centenary of Christian Archaeological Society (1884-1984); 509-510 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)