Οι μικρογραφίες ενός κρητικού χειρογράφου του 1600

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1988 (EN)
Οι μικρογραφίες ενός κρητικού χειρογράφου του 1600 (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1988-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 13 (1985-1986), Series 4. In memory of Marinos Kalligas (1906-1985); 191-208 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 13 (1985-1986), Series 4. In memory of Marinos Kalligas (1906-1985); 191-208 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)