Συμβολική παράσταση στη δεύτερη χρήση της πλάκας Τ. 175 του Βυζαντινού Μουσείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Συμβολική παράσταση στη δεύτερη χρήση της πλάκας Τ. 175 του Βυζαντινού Μουσείου (EN)

ΣΚΛΑΒΟΥ-ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Μαρία

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1994-01-11


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 17 (1993-1994), Series 4. In memory of Doula Mouriki (1934-1991); 37-44 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 17 (1993-1994), Series 4. In memory of Doula Mouriki (1934-1991); 37-44 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)