Πανηγυρικός λόγος Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Πανηγυρικός λόγος Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως (EL)
Πανηγυρικός λόγος Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως (EN)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, Αλέξανδρος

no abstract (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Anniversaries-panegyrics (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2013-04-01


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 2 (1925), Issues 1-2, Series 2. Fascile in celebration of the fortieth anniversary of the founding of the Ch.A.S.; 84-94 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 2 (1925), Issues 1-2, Series 2. Fascile in celebration of the fortieth anniversary of the founding of the Ch.A.S.; 84-94 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.