Ενέργειαι της Εταιρείας υπέρ διασώσεως της περιπύστου Μονής Δαφνίου και των εν αυτή περιφήμων ψηφοθετημάτων

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1892 (EL)
Ενέργειαι της Εταιρείας υπέρ διασώσεως της περιπύστου Μονής Δαφνίου και των εν αυτή περιφήμων ψηφοθετημάτων (EL)
Ενέργειαι της Εταιρείας υπέρ διασώσεως της περιπύστου Μονής Δαφνίου και των εν αυτή περιφήμων ψηφοθετημάτων (EN)

ΒΡΟΥΤΟΣ, Γεώργιος
ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Γεώργιος
ΖΕΖΟΣ, Γεώργιος

no abstract (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Documents-letters (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

1892-04-26


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 1 (1884-1891), Series 1; 21-26 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 1 (1884-1891), Series 1; 21-26 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.