Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τους ανά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας, τας Επισκοπικάς Επιτροπάς, τα Ηγουμενοσυμβούλια των ευαγών Μονών, τους Ιερείς, τους Επιτρόπους των Ιερών Ναών και προς άπαν το Χριστεπώνυμον πλήρωμα

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τους ανά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας, τας Επισκοπικάς Επιτροπάς, τα Ηγουμενοσυμβούλια των ευαγών Μονών, τους Ιερείς, τους Επιτρόπους των Ιερών Ναών και προς άπαν το Χριστεπώνυμον πλήρωμα (EL)
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τους ανά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας, τας Επισκοπικάς Επιτροπάς, τα Ηγουμενοσυμβούλια των ευαγών Μονών, τους Ιερείς, τους Επιτρόπους των Ιερών Ναών και προς άπαν το Χριστεπώνυμον πλήρωμα (EN)

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, (ΙΣΕΕ)

no abstract (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Documents-letters (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2013-04-26


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 4 (1904), Series 1; 102-103 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 4 (1904), Series 1; 102-103 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.