Εγκύκλιος περί του εν Αθηναις Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το Υπουργείον των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως προς τους Πανοσιωτάτους Ηγουμένους των ανά το Κράτος διατηρουμένων ευαγών Μοναστηρίων και τους περί αυτούς Οσιω

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Εγκύκλιος περί του εν Αθηναις Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το Υπουργείον των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως προς τους Πανοσιωτάτους Ηγουμένους των ανά το Κράτος διατηρουμένων ευαγών Μοναστηρίων και τους περί αυτούς Οσιω (EL)
Εγκύκλιος περί του εν Αθηναις Μουσείου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το Υπουργείον των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαιδεύσεως προς τους Πανοσιωτάτους Ηγουμένους των ανά το Κράτος διατηρουμένων ευαγών Μοναστηρίων και τους περί αυτούς Οσιωτάτους Συμβούλους (EN)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΧΑΕ)

no abstract  (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Documents-letters (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2013-04-26


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 4 (1904), Series 1; 103-104 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 4 (1904), Series 1; 103-104 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.