Αιτιολογική έκθεσις του βουλευτού Πατρών κ. Λουκά Θ. Ρούφου Κανακάρη επί της προτάσεως τροποποιήσεως του 4 άρθρου του Νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος. Πρότασις τροπο

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Αιτιολογική έκθεσις του βουλευτού Πατρών κ. Λουκά Θ. Ρούφου Κανακάρη επί της προτάσεως τροποποιήσεως του 4 άρθρου του Νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος. Πρότασις τροπο (EL)
Αιτιολογική έκθεσις του βουλευτού Πατρών κ. Λουκά Θ. Ρούφου Κανακάρη επί της προτάσεως τροποποιήσεως του 4 άρθρου του Νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος. Πρότασις τροποποιήσεως του 4ου άρθρου του νομοσχεδίου περί συγχωνεύσεως του λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του λαχείου του Εθνικού Στόλου (EN)

ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Οράτιος

no abstract (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Documents-letters (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2013-04-26


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 7 (1906), Series 1; 69-71 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 7 (1906), Series 1; 69-71 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.