Επανεξέταση της Μεγάλης Παναγιάς Αθηνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπανεξέταση της Μεγάλης Παναγιάς Αθηνών (EL)
Re-examination of the Megale Panagia church, Athens (EN)

ΜΠΟΥΡΑΣ, Χαράλαμπος

Ο συσχετισμός νέων παρατηρήσεων στα ελάχιστα σωζόμενα λείψανα της Μεγάλης Παναγιάς με παλιές απεικονίσεις και πληροφορίες από αρχαιολογικά ημερολόγια επιτρέπουν την σχεδιαστική αναπαράσταση του μνημείου το οποίο κατεδαφίσθηκε το 1885. H εκκλησία είχε τέσσερις οικοδομικές φάσεις με σπουδαιότερες την παλαιοχριστιανική, την μεσοβυζαντινή και την μεταβυζαντινή . (EL)
On the basis of the correlation of new observations on the scant remains of the Megali Panagia with old depictions and information in the excavation daybooks, a graphic reconstruction is proposed for the monument, which was demolished in 1885. The church had four building phases, the most important of which were the Early Christian, the Middle Byzantine and the Post-Byzantine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

12ος and 17ος αιώνας (EL)
Αθήνα (EL)
12th and 17th centuries (EN)
Athens (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 25-34 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 25-34 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.