Το παλαιοχριστιανικό τέμπλο της Καταπολιανής Πάρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο παλαιοχριστιανικό τέμπλο της Καταπολιανής Πάρου (EL)
The early christian templon-screen in the Katapoliani, Paros (EN)

ΜΗΤΣΑΝΗ, Αγγελική

Παρουσιάζονται τα τμήματα του αρχικού μαρμάρινου τέμπλου (κορμοί, κιονόκρανα, θωράκια, πεσσίσκοι) του ιερού βήματος της Παναγίας Καταπολιανής στην Πάρο, τα οποία θεωρούνται προϊόντα τοπικού εργαστηρίου με κωνσταντινουπολίτικα πρότυπα (ισοσκελείς σταυροί με πεπλατυσμένες κεραίες εντός τετραγώνων-ρόμβων και σταυρόσχημα μονογράμματα). Καταγράφονται οι αφιερωτές-ιερείς και πιθανολογείται ότι η επίκληση του αυτοκράτορα, που απαντά στις παρακλητικές επιγραφές, αναφέρεται στον Ιουστινιανό και μάλιστα κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του (548-565), μετά το θάνατο της Θεοδώρας (EL)
Presented are parts of the original marble templon-screen (shafts, column capitals, closure panels, mullions) of the holy bema in the church of the Virgin Katapoliani in Paros. These are considered to be products of a local workshop using Constantinopolitan models (Greek crosses with flattened arms inscribed in squares-lozenges and cruciform monograms). Priests-dedicators are recorded and it is suggested that the invocation of the emperor, encountered in the paracletic inscriptions, refers to Justinian during the closing years of his reign (548-565), after the death of Theodora. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

τρίτο τέταρτο του 6ου αιώνα (EL)
Κυκλάδες, Πάρος (EL)
Cyclades; Paros (EN)
third quarter of 6th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 75-90 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 75-90 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.