Νεότερα για το εργαστήριο γλυπτικής της Σαμαρίνας (τέλη 12ου-αρχές 13ου αι.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝεότερα για το εργαστήριο γλυπτικής της Σαμαρίνας (τέλη 12ου-αρχές 13ου αι.) (EL)
New evidence on the sculpture workshop of Samarina (late twelfth-early thirteenth century) (EN)

ΠΑΛΛΗΣ, Γιώργος

Στο άρθρο εξετάζεται, υπό το φως νέων δεδομένων, το λεγόμενο εργαστήριο της Σαμαρίνας, στο οποίο αποδίδονται έργα υψηλής αρχιτεκτονικής γλυπτικής από μνημεία της Νότιας Πελοποννήσου, χρονολογημένα στα τέλη του 12ου με αρχές του 13ου αιώνα. Διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με το διακοσμητικό θεματολόγιο του εργαστηρίου, τις αρχές που διακρίνουν τη σύνθεση, τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, τις τεχνικές επεξεργασίας και τη χρονική και γεωγραφική ακτίνα δράσης του, γίνονται συσχετισμοί με άλλες ομάδες γλυπτών και αποτιμάται συνολικά η παρουσία του στην ελλαδική γλυπτική του 12ου αιώνα. (EL)
The so-called Samarina workshop, to which high-quality works of architectural sculpture from monuments in the southern Peloponnese are attributed, dated to the late twelfth-early thirteenth century, is examined in the light of new data. Observations are made on its repertoire of decorative motifs, the principles that distinguish its composition, its stylistic traits, craftsmanship and techniques, as well as the chronological framework and geographical ambit of its activity are also discussed. Correlations are made with other groups of sculpture and the presence of the workshop in the production of mainland Greek sculpture in during the twelfth century is assessed overall. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνας (EL)
Πελοπόννησος (EL)
Late 12th-early 13th century (EN)
Peloponnese (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 91-100 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 91-100 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.